Privacy policy


Dataskyddspolicy - GDPR / Cookies

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kreativ Friskvård i Sundsvall AB / Butik Am-3-tist / Svensk Healingskolan. Orgnr 559069-7388.

 

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som bokar tid för behandling/vägledning/fysisk kurs eller handlar i webbutiken behandlar vi namn, adress, telefon, e-postadress samt personnummer i de fall ditt valda betalningsalternativ kräver det.

Du som vill ha våra nyhetsmail behöver bara lämna (för-)namn samt e-postadress.

 

De uppgifter vi behandlar om dig som handlar i webbutiken är namn, adress, e-postadress, (födelsedatum om du fyllt i det), mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss. Vi använder cookies och facebook-pixel.

 

 

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för köphistorik, för att skicka påminnelser om du bokat tid eller avisering om din order om du beställt varor från oss. För den som vill ha våra nyhetsmail med tips och erbjudanden behöver vi förstås spara e-postadressen så vi vet vart mailet ska skickas.

Vi säljer inte dina uppgifter vidare.

 

 

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, se nedan.

Om du undrar över något, vill kontrollera eller ändra något, kontakta oss: therese@kreativfriskvard.se

 

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

 

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

 

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.

 

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

 

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: therese@kreativfriskvard.se

 

Kreativ Friskvård i Sundsvall AB, Esplanaden 18, 852 36 Sundsvall

 

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

 

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på våra webbsidor: www.kreativfriskvard.se / www.butikametist.se / www.svenskahealingskolan.se

.

 

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp i vår webbutik eller vid bokning av behandling/vägledning/fysiska kurser, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Laglig grund för behandling: avtal.

 

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse

 

Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med extern partner.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.

 

 

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv månader från ditt senaste köp.

 

För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

 

 

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, bokar tid med oss, kontaktar oss m.m.

 

 

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp i vår webbutik, eller boka tid hos oss. Personnummer behövs endast i de fall ditt valda betalningssätt kräver det (faktura, friskvårdspeng via Actiway etc).

 

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller webbutikslösning, bokningstjänst, betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

 

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

 

 

Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

This Policy applies as between you, the User of this Web Site and Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB the owner and provider of this Web Site. This Policy applies to our use of any and all Data collected by us in relation to your use of the Web Site and any Services or Systems therein.

1. Definitions and Interpretation

In this Policy the following terms shall have the following meanings:
"Account": means collectively the personal information, Payment Information and credentials used by Users to access Material and / or any communications System on the Web Site;
"Content": means any text, graphics, images, audio, video, software, data compilations and any other form of information capable of being stored in a computer that appears on or forms part of this Web Site;
"Cookie": means a small text file placed on your computer by Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB Ltd when you visit certain parts of this Web Site. This allows us to identify recurring visitors and to analyse their browsing habits within the Web Site.
"Data": means collectively all information that you submit to the Web Site. This includes, but is not limited to, Account details and information submitted using any of our Services or Systems;
"Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB": means Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB, ADDRESS;
"Service": means collectively any online facilities, tools, services or information that Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB makes available through the Web Site either now or in the future;
"System": means any online communications infrastructure that Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB makes available through the Web Site either now or in the future. This includes, but is not limited to, web-based email, message boards, live chat facilities and email links;
"User" / "Users": means any third party that accesses the Web Site and is not employed by Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB and acting in the course of their employment; and
"Website": means the website that you are currently using (www.svenskahealingskolan.se) and any sub-domains of this site (e.g. subdomain.yourschool.com) unless expressly excluded by their own terms and conditions.

2. Data Collected

Without limitation, any of the following Data may be collected:
 • 2.1 name;
 • 2.2 date of birth;
 • 2.3 job title & profession;
 • 2.4 contact information such as email addresses and telephone numbers;
 • 2.5 demographic information such as post code, preferences and interests;
 • 2.6 financial information such as credit / debit card numbers;
 • 2.7 IP address (automatically collected);
 • 2.8 web browser type and version (automatically collected);
 • 2.9 operating system (automatically collected);
 • 2.10 a list of URLS starting with a referring site, your activity on this Web Site, and the site you exit to (automatically collected); and
 • 2.11 Cookie information (see Clause 10 below).

3. Our Use of Data

 • 3.1 Any personal Data you submit will be retained by Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB for as long as you use the Services and Systems provided on the Web Site. Data that you may submit through any communications System that we may provide may be retained for a longer period of up to one year.
 • 3.2 Unless we are obliged or permitted by law to do so, and subject to Clause 4, your Data will not be disclosed to third parties. This includes our affiliates and / or other companies within our group.
 • 3.3 All personal Data is stored securely in accordance with the principles of the Data Protection Act 1998. For more details on security, see Clause 9 below.
 • 3.4 Any or all of the above Data may be required by us from time to time in order to provide you with the best possible service and experience when using our Web Site. Specifically, Data may be used by us for the following reasons:
 • 3.4.1 internal record keeping;
 • 3.4.2 improvement of our products / services;
 • 3.4.3 transmission by email of promotional materials that may be of interest to you;
 • 3.4.4 contact for market research purposes which may be done using email, telephone, fax or mail. Such information may be used to customise or update the Web Site.

4. Third Party Web Sites and Services

Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB may, from time to time, employ the services of other parties for dealing with matters that may include, but are not limited to, payment handling, delivery of purchased items, search engine facilities, advertising and marketing. The providers of such services do not have access to certain personal Data provided by Users of this Web Site. Any Data used by such parties is used only to the extent required by them to perform the services that Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB requests. Any use for other purposes is strictly prohibited. Furthermore, any Data that is processed by third parties must be processed within the terms of this Policy and in accordance with the Data Protection Act 1998.

5. Changes of Business Ownership and Control

 • 5.1 Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB may, from time to time, expand or reduce its business and this may involve the sale of certain divisions or the transfer of control of certain divisions to other parties. Data provided by Users will, where it is relevant to any division so transferred, be transferred along with that division and the new owner or newly controlling party will, under the terms of this Policy, be permitted to use the Data for the purposes for which it was supplied by you.
 • 5.2 In the event that any Data submitted by Users will be transferred in such a manner, you will be contacted in advance and informed of the changes. When contacted you will be given the choice to have your Data deleted or withheld from the new owner or controller.

6. Controlling Access to your Data

 • 6.1 Wherever you are required to submit Data, you will be given options to restrict our use of that Data. This may include the following:
 • 6.1.1 use of Data for direct marketing purposes; and
 • 6.1.2 sharing Data with third parties.

7. Your Right to Withhold Information

 • 7.1 You may access certain areas of the Web Site without providing any Data at all. However, to use all Services and Systems available on the Web Site you may be required to submit Account information or other Data.
 • 7.2 You may restrict your internet browser’s use of Cookies. For more information see Clause 10 below.

8. Accessing your own Data

 • 8.1 You may access your Account at any time to view or amend the Data. You may need to modify or update your Data if your circumstances change. Additional Data as to your marketing preferences may also be stored and you may change this at any time.
 • 8.2 You have the right to ask for a copy of your personal Data on payment of a small fee.

9. Security

Data security is of great importance to Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB and to protect your Data we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure Data collected online.

10. Changes to this Policy

Svenska Healingskolan / Kreativ Friskvård i Sundsvall AB reserves the right to change this Privacy Policy as we may deem necessary from time to time or as may be required by law. Any changes will be immediately posted on the Web Site and you are deemed to have accepted the terms of the Policy on your first use of the Web Site following the alterations.

11. Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us at info@svenskahealingskolan.se
Skapad med