Kvantfysik & healing

  • Vad är kvantfysik?
  • Hur kan man använda kvantfysiska metoder för effektiv healing?
  • Tidslinjer
  • Nollpunktsfältet
  • Med mera.
Created with