Kurs & livecoaching/mentorskap

Andeguider & Högre Jaget

-fördjupad kontakt med din inre vägledning och ditt guide-team.
Write your awesome label here.
För dig som vill fördjupa kontakten

Kurs och live gruppcoaching

Övningar, tips och meditationer för ökad intuition och fördjupad kontakt med dina andliga guider och ditt Högre Jag.

Live-tillfällen varje torsdagkväll (spelas in och kan ses i efterhand) med din mentor Therese. Kursdatum: 15/8-11/9
Denna kurs innehåller bland annat:

  • Övningar för att stärka intuitionen och guidekontakten
  • Hur du kan öva upp tilliten till intuitionen, och skilja intuitiv guidning från egna tankar ännu tydligare
  • Livecoaching och övningar varje vecka
  • Tillgång till mentor via mail/chat dagligen under kursens gång
  • Bonus: Healingsession för hjälp att "rensa blockeringar och öppna upp" de intuitiva kanalerna mer
Created with