Kortläggning / "spåstjärna": Keltiska korset

Therese


Det klassiska Keltiska korset är en kortläggning som passar bra om man vill ha ut lite mer information i en fråga/situation. Här ska man tolka varje kort utifrån den ställda frågan och vad respektive kort representerar:


1 situationen

2 nuvarande utmaning som påverkar frågan/situationen

3 grunden i situationen

4 det förflutna som påverkat situationen

5 nutiden

6 närmsta framtiden

7 dina styrkor i situationen

8 påverkan av/från din omgivning/människor i din närhet

9 ditt hopp eller dina rädslor

10 troligaste utkomsten/lösningen av situationen


Det kan krävas lite träning för att “förstå” keltiska korset, men när man testat några gånger brukar det gå lättare, och man har en bra “stjärna/spread” att använda för vägledning av sig själv och andra.


Behöver du hjälp att komma igång med dina ängla- eller orakelkort?
Ladda ner vår gratis guide:
https://mailchi.mp/butikametist/anglakortsguide

Created with